Cắt Bê Tông Bằng Dây Kim Cương

CẮT BÊ TÔNG BẰNG DÂY KIM CƯƠNG LÀ GÌ?

CẮT BÊ TÔNG BẰNG DÂY KIM CƯƠNG LÀ GÌ?

04:56 PM 07/01/2020300

Tuyệt đối không ảnh hưởng đến kết cấu của công trình hiện hữu cũng như các công trình lân cận khi cắt bê tông bằng dây kim cương

Đọc tiếp...
CẮT BÊ TÔNG BẰNG DÂY KIM CƯƠNG ( VŨNG TÀU )

CẮT BÊ TÔNG BẰNG DÂY KIM CƯƠNG ( VŨNG TÀU )

04:54 PM 07/01/2020299

Với công nghệ thi công này chi phí có thể cao hơn rất nhiều so với các phương pháp cắt đục bê tông thông thường, nhưng đây là thiết bị công nghệ của tương lai, của chất lượng. Chúng tôi tự tin rằng những chi phí quý vị bỏ ra sẽ hoàn toàn xứng đáng.

Đọc tiếp...
CẮT BÊ TÔNG KHÔNG ỒN KHÔNG ẢNH HƯỞNG KẾT CẤU

CẮT BÊ TÔNG KHÔNG ỒN KHÔNG ẢNH HƯỞNG KẾT CẤU

04:47 PM 07/01/2020332

CẮT BÊ TÔNG KHÔNG ỒN KHÔNG ẢNH HƯỞNG KẾT CẤU

Đọc tiếp...
CẮT BÊ TÔNG BẰNG DÂY KIM CƯƠNG

CẮT BÊ TÔNG BẰNG DÂY KIM CƯƠNG

04:46 PM 07/01/2020337

Quá trình cắt bê tông các cấu kiện, đảm bảo phương pháp cấu kiện không làm ảnh hưởng đến khả năng chịu lực của các cấu kiện liên kế. Do đó cần tiến hành phương pháp ít gây ảnh hưởng nhất đến các cấu kiện chịu lực chính lân cận.

Đọc tiếp...